mandag 22. oktober 2012

Aktantmodellen og One tree hill sesong 1

I serien One Tree Hill sesong 1 er subjektet både Lucas og Nathan. De kjemper om å vinne objektet som er familien og æren, når vi har kommet lengre ut i serien går de mot faren sin Dan som da blir motstanderen. Dan tenker ikke på noen andre enn seg selv, og det grunnen til at Lucas og Nathan ikke liker han. Hjelperne til brødrene venner og annen familie. Mødrene blir sett på som givere i sesongen, med tanke på at de har mye innspill i at Nathan og Lucas ikke har noe godt forhold til faren sin. Mottakeren i serien er alle de som har bekjentskap til Dan.